Kendriya Vidyalaya CISF BHILAI
Phone: 0788 2673638Email: bhilaicisfkv@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय सीआईएसएफ भिलाई
 
Kendriya Vidyalaya CISF BHILAI
CBSE AFFILIATED
 
Welcome to Kendriya Vidyalaya CISF Bhilai.
Monthly Test Result Analysis [Class - 10, Class - 12]
S#MonthClassSubjectEnrolled Students Appeared StudentsPassed StudentsScored Less than 33Scored Less than 33 StudentsPercentage
1 October 12 Maths 45 45 24 21 X - BHANU PRATAP,EKTA GAJPAL,POONAM GOSWAMI,SHREYANSH PARAKH,AMEEN AHMAD BEIG,BHUMIKA TRIPATHI,DEVENDRA DAHAYAT,KARTHIK KUMAR,KUNAL YADAV,MANISH KR CHELAK,MD NADEEM,NAMRATA SAHU,PIYUSH KOTHARI,PRANALI KHOBRAGADE,PRIYA GOGOI,SARASWATI BAGHEL,SATYAM KUMAR,SHWETA RANI BARA,TISHANT GAJPAL,VISHAL SOREN 53.33
2 October 12 Hindi 31 31 31 0 NIL 100.00
3 October 12 English 45 45 45 0 NIL 100.00
4 July 12 Maths 45 45 22 23 X - BHANU PRATAP,EKTA GAJPAL,NOMENDRA PRAJAPATI,POONAM GOSWAMI,SHREYANSH PARAKH,AMEEN AHMAD BEIG,BHUMIKA TRIPATHI,DEVENDRA DAHAYAT,GULSHAN SONI,HARSH BHARADWAJ,KARTHIK KUMAR,KUNAL YADAV,MANISH KR CHELAK,MD NADEEM,NAMRATA SAHU,PIYUSH KOTHARI,PRANALI KHOBRAGADE,PRIYA GOGOI,SARASWATI BAGHEL,SATYAM KUMAR,SHWETA RANI BARA,TISHANT GAJPAL,VISHAL SOREN 48.88
5 July 12 Hindi 31 31 30 1 X - Ameen Ahmed Beg 96.77
6 July 12 English 45 45 43 2 X - Kunal Yadav, Manish Chelak 95.55